نرخ بتن آماده ازتاریخ 95/03/01

باتوجه به افزایش نرخ سیمان وهزینه های بالاسری قیمت بتن آماده استاندارد وخدمات آن ازتاریخ 95/03/01 بشرح ذیل تعیین وبه امضا کلیه تولیدکنندگان بتن آماده عضو انجمن رسیده است:

1-  نرخ بتن آماده بارده C20 با حداقل 350کیلوگرم سیمان هرمترمکعب باحمل وپمپاژیک میلیون وبیست هزارریال.

2- سایر رده ها به ازاءهرپنجاه کیلوگرم سیمان افزایش یا کاهش ،قیمت بتن مبلغ پنجاه هزارریال تغییرات خواهد داشت .

3- حقوق دولتی (9%مالیات برارزش افزوده )به قیمتهای فوق اضافه خواهدشد.

تقدیر استاندار البرز ازانجمن بتن

loh 

بی اعتباری نتایج آزمون آزمایشگاه های فاقد تأییدیه از سازمان ملی استاندارد

اداره کل استاندارد استان البرز طی نامه ای خطاب به ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز اعلام نمودند:

نتایج آزمون آزمایشگاههای فاقد تأییدیه ازسازمان ملی استاندارد را بی اعتبار دانستند ودراین نامه تنها 8آزمایشگاه ذیل که دارای گواهی تأیید صلاحیت میباشند را جهت ارجاع امور خدمات آزمایشگاهی معرفی نموده است.ضمناً رونوشت همین نامه به دفتر فنی استانداری وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز اعلام گردیده است.

1- ایساتیس صدرا به آدرس کرج ،پل مترو بعداز پمپ بنزین باران شماره تماس:32806980و32824594

2-آزمون بهسازان البرزبه آدرس شهرجدیدهشتگرد،بل بسیج غربی،بل شهریارجنوبی،کوچه عمران یکم شماره تماس  4263326

3- بتن آزمایش کرج به آدرس کرج،رجایی شهر،ابتدای بلوار انقلاب،پلاک 8شماره تماس34402124

4- پارس لانه به کرج ،مهرشهر،جاده قزلحصار،مقابل پمپ بنزین،خیابان پارس لانه شماره تماس14-33323011

5- سازمان عمران ونوسازی کرج به آدرس کرج،جاده ملارد،بعداز پل فردیس،ضلع شمالی پل مترو شماره تماس32826614

6- کیهان خاک به آدرس کرج،رجایی شهر،فاز یک،ابتدای خ ششم شرقی،ضلع جنوبی پارک آزادی شماره تماس34478446

7- معیار گستر صدر به آدرس مقابل موسسه استاندارد،خ فردوسی،جنب مسجد صاحب الزمان شماره تماس32823691

8- یکتا سنجش به آدرس کرج ،جاده ملارد،روبروی خیابان اهری ،پلاک 1970شماره تماس36618988

مدیر روستا-معاون خدمات شهری شهرداری کرج

مدیرروستا خواستار شد:

فروش بتن آماده استاندارد به ساختمان های فاقد مجوز ممنوع شود

ادامه مطلب...

زلزله خطرناک نیست

ساخت وسازغیراستانداردخطرناک است