نقش ویژه اجرای آیین نامه ها در پیشگیری از آسیب های احتمالی تولید، توزیع، مصرف مصالح ساختمانی

جوهری؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز

در اولین نشست تخصصی دلایل عدم اجرای آیین نامه نظارت بر استاندارد

نقش ویژه اجرای آیین نامه ها در پیشگیری از آسیب های احتمالی تولید، توزیع، مصرف مصالح ساختمانی

با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و شرکت نهادها و ادارت ذیربط اولین نشست تخصصی در خصوص دلایل عدم اجرای آیین نامه نظارت بر استاندارد­های اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی در سطح استان البرز برگزار شد.

ادامه مطلب: نقش ویژه اجرای آیین نامه ها در پیشگیری از آسیب های احتمالی تولید، توزیع، مصرف مصالح ساختمانی

مصاحبه

مصاحبه آقای مهدی کیهانی مدیرعامل شرکت تولیدکننده بتن آماده  پارس لانه

وهیئت مدیره انجمن بتن استان البرز

طرح طاها اداره کل استانداردوانجمن بتن(گشت کنترل مضاعف)

به جهت ارتقاءکیفیت مصالح ساختمانی استاندارد مخصوصاً بتن آماده ودوام سازه های بتنی به استناد مصوبه 23/12/84هیئت وزیران ،انجمن بتن آماده استان البرز با همکاری اداره کل استانداردوتحقیقات صنعتی استان البرز نسبت به راه اندازی مجدد واحد کنترل مضاعف درقالب طرح طاها(نمونه گیری درمحل تخلیه)اقدام نموده است ونمونه هارابدون نام تولیدکننده وباکدبه آزمایشگاههای موردتأییدارسال مینماید.

 ازتمامی پیمانکاران،انبوه سازان ومصرف کنندگان تقاضا مندیم با گروه مذکور همکاری لازم را به عمل آورند.

آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح ساختمانی استاندارددراستان البرز

معاونت محترم فنی وعمرانی استانداری البرز طی نامه مورخه 20/09/1391به فرمانداران تابعه استان،شهرداریهای تابعه استان،نظام مهندسی ودستگاههای اجرایی استان آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح وفرآورده های ساختمانی استاندارد درساخت وسازهاوفعالیت های عمرانی استان البرز را ابلاغ نمود.متن این آیین نامه بشرح ذیل میباشد:

ادامه مطلب: آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح ساختمانی استاندارددراستان البرز

زلزله خطرناک نیست

ساخت وسازغیراستانداردخطرناک است