براساس قانون استفاده ازبتن آماده استاندارداجباری گردید

ابلاغ الزام استفاده ازبتن آماده استاندارد درساخت وساز شهری

banner

آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح ساختمانی استاندارددراستان البرز

معاونت محترم فنی وعمرانی استانداری البرز طی نامه مورخه 20/09/1391به فرمانداران تابعه استان،شهرداریهای تابعه استان،نظام مهندسی ودستگاههای اجرایی استان آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح وفرآورده های ساختمانی استاندارد درساخت وسازهاوفعالیت های عمرانی استان البرز را ابلاغ نمود.متن این آیین نامه بشرح ذیل میباشد:

ادامه مطلب: آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح ساختمانی استاندارددراستان البرز

نقش ویژه اجرای آیین نامه ها در پیشگیری از آسیب های احتمالی تولید، توزیع، مصرف مصالح ساختمانی

جوهری؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز

در اولین نشست تخصصی دلایل عدم اجرای آیین نامه نظارت بر استاندارد

نقش ویژه اجرای آیین نامه ها در پیشگیری از آسیب های احتمالی تولید، توزیع، مصرف مصالح ساختمانی

با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و شرکت نهادها و ادارت ذیربط اولین نشست تخصصی در خصوص دلایل عدم اجرای آیین نامه نظارت بر استاندارد­های اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی در سطح استان البرز برگزار شد.

ادامه مطلب: نقش ویژه اجرای آیین نامه ها در پیشگیری از آسیب های احتمالی تولید، توزیع، مصرف مصالح ساختمانی

زلزله خطرناک نیست

ساخت وسازغیراستانداردخطرناک است